Servicii

"Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități" deține avizul de înființare nr. 11132/15.05.2020 și licența de funcționare nr. D767/10.08.2020 emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Autoritatea Natională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Informare și asistentă socială

Activitatea de informare și consiliere socială cuprinde sprijinul acordat în menținerea relației cu  familia, prieteni, rețea socială, informare cu privire la facilități sociale, tehnologii şi dispozitive asistive, servicii alternative sau complementare, promovarea angajării persoanelor cu dizabilități.

Consiliere psihologică

Cuprinde programe de consiliere și terapie suportivă, intervenții terapeutice specifice care au ca obiectiv: dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizarea de sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea și dezvoltarea personală, autocunoașterea

Activitățile de abilitare și reabilitare

Un ansamblu de activități care cuprind următoarele:
– Psihoterapie
– Kinetoterapie
– Terapii speciale: terapie/activitate asistată de animale
– Terapie prin artă (modelaj, pictură, desen, dans, muzică, teatru)
– Stimulare psiho-senzorio-motorie
– Terapie ocupațională

Activitatea de îngrijire si asistență

Beneficiarii primesc îngrijire și asistență 24 de ore din 24, sprijin în menținerea igienei personale, îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, sprijin pentru administrarea medicamentației, sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului și mobilizare în interior/exterior, tratarea escarelor și a altor probleme specifice.

Activitățile de menținere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive

Activitatea pentru dezvoltare, stimulare cognitivă cuprinde informații dar mai ales exerciții si jocuri pentru dezvoltare multisenzorială, dezvoltarea atenției, gândirii, concentrației, găsirea de soluții, dezvoltarea elementelor din învățarea de bază, exersarea cititului, scrisului, socotitului, identificarea de răspunsuri şi soluţii la întrebări.

Activitățile de menținere/dezvoltare a deprinderilor zilnice

Organizarea, planificarea şi finalizarea programului zilnic, exerciţii pentru realizarea unei sarcini unice/sarcini multiple, exerciţii pentru gestionarea timpului, pentru a face faţă stresului, situaţiilor de tensiune, urgenţă sau criză, pentru autocontrolul comportamentului.

Activitățile de menținere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare

Scopul activității este învățarea/exersarea comunicării asertive,  comunicare verbală și non-verbală, oferirea de feedback, întelegerea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea/îmbunătățirea capacității de a conversa cu alte persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare.

Activitățile de menținere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate

Păstrarea mobilității,  exersarea și întărirea  musculaturii, menținerea echilibrului sunt foarte importante atât pentru îmbunătățirea condiției fizice cât și pentru sănătatea mentală.

Activitățile de menținere/dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire

Activitățile cuprind exerciții de conștientizare privind alegerea îmbrăcămintei și încălțămintei în mod adecvat, ținând cont de anotimp şi eveniment, de păstrare în ordine şi curăţenie a obiectelor personale, aplicarea de tehnici şi exerciții pentru învățarea acțiunilor legate de igienă, autoîngrijire.

Activitatea de menținere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți

În cadrul activității participanții învață și exersează cum pot avea grijă de sănătate, cât de important este urmarea tratamentului, și o alimentație sănătoasă, cum să facă faţă influențelor și presiunilor legate de riscuri precum consumul de alcool, droguri, rănire/ auto rănire, infectarea cu infecții cu transmitere

Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodărire

Mici responsabilități precum aranjarea/strângerea mesei, gestionarea deșeurilor, aranjarea îmbrăcămintei/încălțămintei în dulapul personal, călcarea hainelor, udarea florilor, plimbarea câinelui, cresc stima de sine, întăresc simțul responsabilității și dezvoltă abilități de viață independentă.

Activităţile de menținere/dezvoltare a deprinderilor de interacțiune

În cadrul activităților recreative și de socializare, evenimente organizate se pune accent pe dezvoltarea capacității de a relaționa cu diferite persoane, dezvoltarea capacității de adaptare, încurajarea comunicării și a interacțiunii

Activități de menținere/îmbunătățire a nivelului de educație/pregătire pentru muncă

Săptămânal sunt organizate ateliere lucrativ-terapeutice unde beneficiarii pot exersa abilitățile practice și să-și dezvolte creativitatea (creare decorațiuni, broderie, mărgele), experimentează sentimentul de utilitate, valoare personală astfel crescând stima de sine.

Sunt încurajate activitățile de voluntariat, participarea la acțiuni de meșteșugărit, sau la formări profesionale. În cadrul activității beneficiarii care doresc să lucreze primesc îndrumare și consiliere pre și post angajare, pentru accesarea sau menținerea unui loc de munca.

Asistență și suport pentru luarea unei decizi

În cadrul activității beneficiarii exersează abilitățile decizionale, învață ce trebuie să aibă în vedere când iau decizii, să ordoneze informațiile, identifică valorile și prioritățile personale, învață să-și evalueze alternativele, să justifice alegerea, să revizuiască decizia.

Activitățile privind implicarea beneficiarilor în viața socială și civică a comunității

Printre activități se numără plimbările organizate, participarea la evenimente în comunitate, expoziții sau chiar expunerea produselor create de beneficiari. Activitățile în comunitate facilitează integrarea persoanelor cu dizabilități, reducerea stigmatizării și a discriminării.