Szolgáltatások

A Készségfejlesztő és Rehabilitációs Otthon a Munkaügyi Minisztérium által akkreditált és személyreszabott szolgáltatásokat nyújt, a törvények által előírt standardoknak megfelelően, az előzetes egyéni esetfelmérés és beavatkozási terv alapján.

Információnyújtás és szociális tanácsadás

A családdal, barátokkal való kapcsolattartás, szociális háló, valamint különböző szociális juttatások és szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítését foglalja magába.

Pszichológiai tanácsadás

Célja a megfelelő magatartásformák kialakításának elősegítése, hatékony és pozitív gondolkodásmód kialakítása, érzelmek megfelelő kifejezése, önismeret és tudatosság fejlesztése, depresszió és elszigetelődés megelőzése, megfelelő megküzdési stratégiák kialakítása.

Készségfejlesztés és rehabilitáció

A készségfejlesztő és rehabilitációs tevékenységek a következőket foglalják magukba:
– Pszichoterápia
– Kinetoterápia
– Speciális terápiák: állatterápia
– Művészetterápia (gyurmázás- agyagozás, festés, rajz, tánc, zene, színjátszás)
– Pszichoszenzoriális- motorikus fejlesztés
– Foglalkozásterápia

Ápolás és gondozás

A bentlakók 24 órás felügyeletben, ápolásban, gondozásban részesülnek, segítséget kapnak a higiénia és tisztálkodás, öltözés/ vetkőzés, gyógyszerek szedése, mozgás és helyváltoztatás, különböző egyéb problémák megoldása terén.

Kognitív készségek megtartása és fejlesztése

Olyan fejlesztő játékokat és tevékenységeket foglal magába, melyek segítenek megőrizni és fejleszteni a meglévő készségeket, funkciókat. Ily módon multiszenzoriális fejlesztés, figyelem és koncentráció fejlesztése, problémamegoldás, írás, számolás készségének megtartása és fejlesztése a célja ezeknek a foglalkozásoknak.

Mindennapi élethez szükséges készségek megtartása és fejlesztése

A mindennapi tevékenység megtervezése, megszervezése, megvalósítása, feladatok megoldása, idő kezelése, a stressz és feszültségteli helyzetek leküzdése, önszabályozás.

Kommunikációs készségek megtartása és fejlesztése

A tevékenység célja az asszertív kommunikáció elsajátítása/gyakorlása  visszajelzés nyújtása, nonverbális kommunikáció fejlesztése, társalgási készségek megtartása/ fejlesztése

Mozgásos készségek megtartása/ fejlesztése

A mobilitás megtartása, az izomzat edzése és erősítése, az egyensúlyérzék megtartása nagyon fontosak mind a fizikai, mind a mentális egészség megőrzése szempontjából.

Önellátás, saját magáról való gondoskodás készségének fejlesztése

Ide tartoznak az olyan tevékenységek, mint a mindennapi ruházat és lábbeli időjárásnak és alkalomnak megfelelő kiválasztása, személyes tárgyak és élettér/ szoba rendben tartása, önellátáshoz, személyes higiénia biztosításához kapcsolódó tevékenységek.

Saját egészségről való gondoskodás készségének megtartása/ fejlesztése

Ennek keretében a résztvevők elsajátítják, hogy melyek az egészségkárosító, illetve egészségmegörző magatartások, hogyan tudják megelőzni a különböző betegségeket, egészségügyi problémákat.

Interakciós készségek megtartása/ fejlesztése

A közösségfejlesztő, rekreatív tevékenységek, különböző rendezvények szervezése során az alkalmazkodási, együttműködési, kommunikációs készségek fejlesztése kap hangsúlyt.

Önellátás, önszervezés készségének megtartása/ fejlesztése

Kisebb feladatok elvégzése, mint pl. az asztal leszedése, hulladék kezelése, ruházat és lábbeli rendben tartása a szekrényben, vasalás, szobanövények öntözése, háziállat gondozása, sétáltatása, mind növelik az énhatékonyság, hasznosság, értékesség érzését, elősegítik az önálló és felelősségteljes cselekvést.

A munkára való felkészülés/ alkalmasság megtartása/ fejlesztése

Heti rendszerességgel kapnak helyet olyan egyéni- és csoporttevékenységek, melyek a kreativitást, gyakorlati készségeket, munkához szükséges készségeket fejlesztik, s biztosítják a hatékonyság érzését, növelve az önbecsülést.

Bátorítjuk az önkéntességet, különböző kézműves tevékenységeken vagy szakképzésen való részvételt. Azok a gondozottak, akik dolgozni szeretnének útmutatásban, alkalmazás előtti és utáni tanácsadásban részesülnek egy munkahely megszerzése és megtartása érdekében.

Döntéshozatal támogatása

Ennek keretében a gondozottak a döntéshozatallal kapcsolatos készségeiket gyakorolják, megtanulnak szempontokat mérlegelni, információt rendszerezni, azonosítani a személyes prioritásokat, értékeket, alternatívákat felmérni, választást megindokolni, döntést felülbírálni.

A gondozottaink szociális és civil életbe való bevonása

Ide tartoznak a szervezett séták, különböző eseményeken, rendezvényeken való részvétel,  kiállítások látogatása, vagy saját készítésű tárgyak kiállítása. Mindezek elősegítik a fogyatékkal élők társadalmi inklúzióját, a stigmatizáció és diszkrimináció megelőzését.