Cerere de admitere

Criterii de eligibilitate:

 • persoana are vârsta împlinită 18 ani
 • persoana este încadrată în grad de handicap cu documentul în termen de valabilitate
 • persoana își urmează tratamentul medicamentos dacă diagnosticul cere acest lucru
 • persoana se adaptează la regulamentul centrului și manifestă o atitudine colaborantă
 • persoana nu suferă de boli transmisibile

Aparținătorul/reprezentantul legal va depune un dosar la sediul centrului rezidențial împreună cu următoarele documente/acte:

 • cerere de admitere – documentul sa il poata descarca
 • copie de pe actul de identitate și stare civilă al beneficiarului;
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (certificat de handicap)

Loading...
Anexez la prezenta cerere următoarele acte:
 1. Copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap;
 2. Acte de identitate ale solicitantului – copie B.I./C.I./C.P., copie certificat de naștere;
 3. Acte de stare civilă ale solicitantului – copie certificat de căsătorie, sențință divorț – după caz, certificat de deces – după caz;
 4. Acte doveditoare ale veniturilor – decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale;
 5. Adeverință de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
 6. În caz că persoana solicitantă nu se poate reprezenta singură și este reprezentată de altcineva, se va atașa o copie după dispoziția de curator a reprezentantului legal;
0% Complete